Oligosacharid 2-fukosyllaktóza je spojený s vývojem mozku a jeho funkcí

Rubriky:

Vývoj nervové soustavy pokračuje také po porodu a je silně ovlivněn také složením mateřského mléka, jehož složení se u každé matky mění. Důležitou součástí mateřského mléka jsou oligosacharidy. Studie na zvířatech ukázaly, že oligosacharid 2-fukosyllaktóza má pozitivní vliv na schopnost učit se a na paměť. Autoři se rozhodli zjistit, zda má tento oligosacharid vliv také na dětský mozek a jeho funkce během prvních měsíců.

Ve studii bylo 50 párů (matka−kojenec). Byly odebírány vzorky mateřského mléka po v 1. a 6. měsíci. Neurologický vývoj byl hodnocen ve 24 měsících dítěte. Přítomnost zmíněného oligosacharidu v mateřském mléce v prvním vzorku, tj. v 1. měsíci vývoje dítěte, měla velký vliv na vývoj nervové soustavy. Tyto děti měly lepší výsledky ve schopnosti se učit a paměti. Přitom vyšší hodnoty 2-fukosyllaktózy byly u žen s větší frekvencí kojení.

Pokud byl oligosacharid přítomen ve 2. vzorku, tj. v 6. měsíci, již to nevedlo k dalšímu zlepšování vývoje proti dětem, jejichž matky oligosacharid v mléce neměly či měly nižší koncentraci. Studie tedy ukazuje, že oligosacharid 2-fukosyllaktóza v mateřském mléce je důležitý pro vývoj kognitivních funkcí u dětí v prvních měsících života. Ale nejen to, jiné studie ukázaly, že tento oligosacharid  zlepšuje složení střevní mikroflóry, zlepšuje imunitu a snižuje výskyt střevních zánětů. Je tedy snaha výrobců tento i další oligosacharidy přidávat i do umělé
výživy. 24.02.2020

Zdroj: Human milk oligosaccharide 2′-fucosyllactose links feedings at 1 month to cognitive development at 24 months in infants of normal and overweight mothers.