Mateřské mléko zvyšuje kvalitu střevní sliznice a vrozené imunity

Rubriky:

Mateřské mléko je pro dítě ideální strava s vysokou přidanou hodnotou. Pro zjištění, jak přesně mateřské mléko ovlivňuje střevní sliznici a její bariérové funkce, byl vytvořen model dětského střeva (organoid z kmenových buněk, obdoba střeva). Kvalita střevní sliznice hraje důležitou roli ve vstřebávání živin, ale také v propouštění škodlivin a patogenů do těla. Má vliv také na imunitní systém. To je důležité hlavně pro vyvíjející se děti. Autoři zjistili, že mateřské mléko podporovalo zrání střevních slizničních buněk a jejich funkce, tj. i obnovu střevní sliznice a propustnost střeva. Tento pozitivní efekt nebyl zachycen u umělého mléka.

Když byla sliznice vystavená kolostru, došlo k omezení propustnosti, zvýšení počtu epitelových buněk a zlepšení kvality mezibuněčných spojů. Navíc mateřské mléko zvýšilo produkci protimikrobiální bílkoviny alfa defenzinu buňkami střevní sliznice. Ty také produkovaly růstový faktor podporující množení a správné funkce imunitních buněk. Zvýšila se také produkce IgA a její koncentrace na sliznici. Studie jednoznačně prokázala, že mateřské mléko zlepšuje kvalitu dětského střeva a obranyschopnost.

Zdroj: Human Breast Milk Enhances Intestinal Mucosal Barrier Function and Innate Immunity in a Healthy Pediatric Human Enteroid Model

19.07.2021; Holmannová