Mateřské mléko pro imunitu dítěte

Rubriky:

Mateřské mléko obsahuje živiny pro růst dítěte a vývoj jeho orgánů. V mateřském mléce jsou látky, které neobsahuje žádná umělá kojenecká výživa. Jsou to i působky produkované imunitními buňkami. V tomto případě např. interleukin 7, který napomáhá vývoji lymfocytů (imunitních buněk). Autoři sledovali 19 plně kojených dětí, 17 dětí na umělé výživě a 19, které dostávaly jak mateřské mléko, tak umělou výživu. Autoři se zaměřili na růst brzlíku (imunitní orgán, v němž se „trénují“ T lymfocyty, je nezbytný pro obranyschopnost) a počty T lymfocytů.

Velikost brzlíku u dětí kojených byla ve dvou měsících 22,4 ± 2,1 mm3 a v 6 měsících  26,2 ± 2,7 mm3. U dětí s kombinovanou stravou byla velikost ve dvou měsících 22 ± 3,2 a v 6 25 ± 3,2 mm3. U dětí pouze na umělé výživě to byly rozměry 17,9 ± 3,7 a 21,6 ± 3,9 mm3. Čím vyšší byly hodnoty interleukinu IL-7 v mateřském mléce, tím vyšší počet T lymfocytů (CD3+) v brzlíku. Výsledky opět ukazují na nenahraditelnost mateřského mléka. Obsah IL-7 podporuje růst brzlíku a tím také pravděpodobně zlepšení imunitního systému.01/07/2019

Zdroj: Breast milk interleukin-7 and thymic gland development in infancy