Mateřské mléko a vývoj mozku u předčasně narozených dětí

Rubriky: |

Je nezpochybnitelné, že kojení má na dítě vysoce pozitivní vliv, a to nejen v dětství, ale během celého života. Zda kojení ovlivní i vývoj mozku u dětí s handicapem v podobě předčasného narození, byla otázka, kterou si položili autoři této studie. Bylo sledováno 180 kojenců, kteří se narodili před 30. týdnem. Děti, které dostávaly více než 50 % potravy v podobě mateřského mléka alespoň 28 dní a déle, měly lépe vyvinutou šedou kůru mozkovou a v 7 letech měly lepší výsledky v IQ testech, a to jak v matematice, tak u pracovní paměti a motorických funkcí.

Je tedy patrné, že mateřské mléko obsahuje látky, které jsou potřebné i pro vývoj mozku dítěte, a to i předčasně narozených, vysoce zranitelných kojenců, u kterých je riziko, že budou mít nějaký mentální deficit.

Zdroj:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347616304115