Komplexy bílkovin a tuků (HAMLET) v mateřském mléce stimulují imunitní buňky

Rubriky:

HAMLET je komplex bílkovina–tuk v mateřském mléce, který má antibakteriální a protinádorové účinky, navíc nepoškozuje zdravé buňky. Autoři testovali, zda mají komplexy HAMLET imunostimulační účinky na imunitní buňky a vybrali si dendritické buňky a makrofágy, které patří k buňkám vrozené imunity a podílejí se na zahájení obranné reakce při infekcích. Komplex HAMLET (ale nikoli jeho samostatné složky alfa-laktalbumin a kyselina olejová) podporuje zrání imunitních buněk, aby byly schopné plnit své úkoly. Navíc u nich stimuluje produkci působků/cytokinů, které stimulují ostatní imunitní buňky, tj. např. IL-2, IL-6, IL-12, ale také imunotlumivého IL-10. Imunitní buňky také mnohem ochotněji pohlcují a ničí bakterie, např. pneumokoka.

Takto stimulované buňky mnohem účinněji aktivují buňky získané imunity, tj. T lymfocyty, které mohou jednak ničit poškozené či napadené buňky, nebo stimulovat B lymfocyty k produkci protilátek. Je tedy patrné, že mateřské mléko obsahuje složky, které mají antibakteriální a imunostimulační aktivitu. 

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33348422/