Komplementární strava a alergie u dětí

Rubriky:

Komplementární strava zahrnuje potraviny, které jsou nově a postupně zařazovány do jídelníčku kojených dětí. Již jsme se věnovali některým specifickým potravinám, které jsou častým alergenem, např. arašídům a důležitosti zařadit je do jídelníčku nejlépe do osmého měsíce věku dítěte (nejlépe čtvrtý až šestý měsíc). V této studii se autoři věnovali rizikům vzniku potravinových alergií v závislosti na rozšiřování jídelníčku dětí obecněji. Do studie zařadili 6 662 dětí a sledovali je do věku 5,5 let.

Zjistili, že přidávání potravin po šestém měsíci je spojené s vyšším rizikem vzniku potravinových alergií. Pokud je v osmém měsíci malá rozmanitost ve stravě, je u dětí vyšší riziko vzniku astmatu. Pokud nejsou do desátého měsíce do jídelníčku zařazeny alespoň dvě potraviny, na které často vzniká alergie (vejce, mléko, ryby, pšenice, ořechy), je vyšší riziko vzniku alergické rýmy a zánětu spojivek, a hlavně potravinových alergií.

Výsledky tedy ukazují, že děti by měly být seznamovány s novými potravinami již před či kolem šestého měsíce, neboť pozdější zařazování, hlavně potenciálně rizikových potravin, může být spojené s vyšším rizikem vzniku alergií v dětském věku.

https://doi.org/10.1111/all.15828

31.7.2023; Holmannová