Kojení jako ochrana před alergiemi

Rubriky:

Již proběhlo více studií z různých koutů světa, které ukazují, že kojení má pozitivní vliv na imunitní systém a může snížit riziko vzniku alergií u kojených dětí. Nyní zde máme další studii, tentokrát ze Súdánu. Ve studii bylo 182 dětí ve věku šest měsíců až deset let. Autoři sledovali spojitost mezi kojením a výskytem atopických onemocnění (onemocnění vznikající na podkladě atopie, což je stav, který člověka predisponuje ke vzniku alergických onemocnění). 

Autoři samozřejmě brali v potaz také některé jiné vlivy, např. kouření rodičů, přítomnost sourozenců atd. Ve studii bylo 87 dětí plně kojeno a 95 dětí, které byly kojené pouze částečně. Ve skupině dětí, které byly plně kojeny, byl významně nižší výskyt alergických onemocnění (méně než 20 případů alergie na 87 dětí), zatímco ve skupině částečně kojených dětí se alergie vyskytla téměř u poloviny z nich (více než 40 případů alergie na 95 dětí).

Autoři tedy uzavírají studii s tím, že kojení po dobu šesti měsíců může snížit riziko alergií u dětí.

https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/qmj.2023.sqac.19

4.12.2023; Holmannová