Kojení a riziko astmatu u dětí

Rubriky:

Není pochyb o tom, že kojení je pro dítě nesmírně důležité, a to jak pro správný růst, tak pro vývoj orgánů a imunitního systému. Počet dětí, které trpí astmatem, stále roste. Nejčastěji se vyskytuje alergické astma, které je spojené s neadekvátní reaktivitou imunitního systému. Byla provedena metaanalýza dat získaných ze 42 vysoce kvalitních studií týkajících se vlivu kojení na výskyt astmatu. Výsledky ukázaly, že délka kojení ovlivňuje výskyt astmatu.

Z této studie vyplynulo, že delší doba kojení (6 měsíců a déle) v porovnání s kratší dobou (do 3 měsíců) snižuje riziko vzniku astmatu o 16 %. Bylo také zjištěno, že plné kojení snižuje riziko astmatu o 19 % v porovnání s kombinovanou stravou (např. umělou výživou). Plné kojení alespoň 6 měsíců tedy dle výsledků snižuje riziko vzniku astmatu u dětí ve věku 0 až 6 let.

Zdroj: Breastfeeding and risk of childhood asthma: a systematic review and meta-analysis

20.12.2021; Holmannová