Kojení a nemoci autistického spektra

Rubriky:

Počty dětí, ale i dospělých, u nichž je diagnostikována nějaká porucha z autistického spektra, rostou. Autoři se ve studii zaměřili na to, zda má kojení vliv na tyto poruchy. Byly vyhodnoceny studie, v nichž bylo celkem 1463 dětí s nějakou poruchou autistického spektra a 1180 dětí zdravých. Ukázalo se, že mezi dětmi s poruchou autistického spektra bylo méně kojených dětí než mezi dětmi zdravými. OR je u kojených dětí 0,61 (OR; odds ratio je absolutní číslo, které vyjadřuje sílu spojitosti mezi vystavením působení kojení a jeho následkem; číslo nižší než 1 je známkou ochranného vlivu, tj. že kojené děti méně často trpí poruchou autistického spektra než děti nekojené). Ochranný vliv má i kojení, které je doplněno umělou výživou. Autoři tedy ukončují svůj text s tím, že kojení může chránit před vznikem poruch autistického spektra. Ale není to jediný prvek, který hraje roli. 04/08/2019

Zdroj: Maternal breastfeeding and autism spectrum disorder in children: A systematic review and meta-analysis