Klokaní péče u předčasně narozených dětí

Rubriky:

“Klokaní péče” je typem péče o dítě spočívající v tělesném kontaktu „kůže na kůži“ s matkou či pečující osobou. Autoři sledovali, zda tato péče zlepšuje šanci na přežití předčasně narozených dětí, tj. s hmotností mezi 1,0 až 1,799 kg. Ve studii bylo 3 211 novorozenců. Z nich 1 609 mělo po porodu okamžitý tělesný kontakt kůže–kůže s matkou, v následujících dnech pobytu na jednotce intenzivní péče průměrně 16,9 hodin denně, zatímco u 1 602 novorozenců tento kontakt trval cca 1,5 hodiny denně.

Během prvních 72 hodin zemřelo 74 dětí v úzkém kontaktu s matkou a 92 novorozenců, které byly od matky více odloučení. Během prvních 28 dní zemřelo 191 dětí, které byly v úzkém kontaktu s matkou, a 249 dětí, které byly s matkou kratší dobu. Studie ukazuje, že i pro takto malé děti je výhodné, pokud se jim dostane okamžité “klokaní” péče. Není nutné čekat, až dojde ke stabilizaci dítěte. Pro každé dítě, nejen předčasně narozené, je tělesný kontakt s matkou velmi důležitý.

Zdroj: Klokaní péče u předčasně narozených dětí

31.05.2021; DH