Glykoproteiny v kolostru a mléce

Rubriky:

Mnoho studií ukazuje, že glykoproteiny (bílkoviny spojené s cukry/cukernými zbytky) mají velký význam pro vyvíjející se dítě, hrají důležitou roli v imunitním systému, napomáhají obraně před infekcemi atd. Autory zajímalo, zda se jejich obsah v kolostru a mléce liší a zda jsou i odlišnosti mezi mateřským a kravským kolostrem.

Ukázalo se, že dochází ke změnám zastoupení a celkového obsahu N-glykoproteinů během kojení, nejvíce jich je v kolostru. Také se ukázalo, že existují velké rozdíly mezi mateřským kolostrem a kravským kolostrem. Některé glykoproteiny jsou shodné pro oba druhy, ale v mateřském kolostru bylo nalezeno 155 dalších glykoproteinů, které nejsou v kravském kolostru. V kravském kolostru je 243 glykoproteinů, které nejsou v lidském kolostru.

Díky těmto studií, které dokládají, že se složení mateřského mléka v průběhu kojení liší a že jsou také odlišnosti mezi mléky různých živočišných druhů, mohou pomoci vytvořit umělou dětskou výživu, která bude co nejvíce podobná mateřskému mléku. Zatím tomu tak není a mateřské mléko je svým složením zcela unikátní. 04/02/2019

Zdroj: Characterization and comparison of whey N-glycoproteomes from human and bovine colostrum and mature milk