Doplnění stravy v těhotenství o vitamín D může být prospěšné pro děti narozené v zimě

Rubriky: |

 Vitamin-DPřísun vitamínu D v průběhu těhotenství není spojen se zvýšeným obsahem kostního minerálu u všech narozených dětí, ale může být výhodou pro děti narozené v zimních měsících, naznačuje to studie časopisu Lancet Diabetes and Endocrinology.

Do studie bylo zařazeno zhruba 1 100 žen s výchozí koncentrací 25-hydroxyvitamínu D3 [25(OH)D] mezi 25 a 100 nmol/L, které byly náhodně rozděleny do skupin, kdy jedné skupině nastávajících maminek byl podáván cholekalciferol (1000 IU) a druhé skupině placebo. Podávání bylo zahájeno v 14.–17. týdnu těhotenství.

V rámci primárního výstupu, jímž byl celotělový obsah kostního minerálu novorozence, nebyly významné rozdíly mezi těmito dvěma skupinami. Nicméně u kojenců narozených v zimních měsících byl zaznamenán výrazně vyšší obsah kostního minerálu u skupiny, které byl podáván cholekalciferol než u skupiny s placebem. Mateřská 25(OH)D poklesla v těhotenství (14.–34. týden) u žen, které porodily v zimě a na jaře a dostávaly placebo – avšak ne u těch, které braly denně cholekalciferol.

Na základě této studie lze tedy individuálně doporučit suplementaci vitamínem D ženám, které mají koncentraci vitamínu D nižší než 25–30 nmol/L. U žen s vyššími hodnotami není výsledný účinek prokázán, proto není potřeba, aby doplňovaly vitamín D.

 

Zdroj:

http://www.jwatch.org/fw111251/2016/03/02/vitamin-d-supplementation-pregnancy-might-benefit-infants