Dodržování nutričních zásad ženami a muži v období prekoncepce a gravidními – výsledky studie

Rubriky:

Přehledová studie z roku 2018 vyhodnotila data z celkem 18 předchozích studií zaměřených na dodržování výživových doporučení v souvislosti s reprodukcí. Výzkumný soubor zahrnoval těhotné ženy a jedince ženského i mužského pohlaví ve věku nad 18 let, kteří se snažili o početí miminka. U více jak poloviny žen byl v období prekoncepce a gravidity zaznamenán deficitní příjem zeleniny, obilovin a folátů (kyseliny listové). Těhotné ženy navíc nesplňovaly normy pro příjem železa nebo vápníku a rovněž překračovaly doporučený příjem tuků. Zajímavostí je, že lepší životospráva v období prekoncepce a gravidity korelovala s vyšším vzděláním, vyšším věkem a také nekuřáctvím.

Studie odhalila, že jedinci v prekoncepčním období a ženy v graviditě nesplňují doporučené požadavky pro příjem nutrientů, což může mít potenciálně nepříznivé důsledky pro možnost otěhotnění, proces porodu a zdraví potomka.

 

Zdroj:

Caut CH, Leach M, Steel A (2020): Dietary guideline adherence during preconception and pregnancy: A systematic review. Maternal & Child Nutrition, 16, e12916.

Kasper H (2015): Výživa v medicíně a dietetika. Grada, Praha.