Deprese matky snižuje koncentraci IgA u kojenců

Rubriky:

IgA je také nazývám slizničním a je důležitý pro udržení slizniční imunity, obrany sliznice, omezení průniku infekce do těla. Není však důležitý jen pro ochranu před nemocemi, ale také se ukázalo, že oddálení produkce IgA ve sliznici je spojené s vyšším rizikem alergie. Vědci v Kanadě sledovali 403 novorozenců, jejichž matky byly vyšetřeny na přítomnost deprese a depresivních příznaků, jak před, tak po porodu, a zároveň se hodnotila koncentrace IgA ve stolici kojených dětí. Studie odhalila, že děti matek s depresí měly výrazně nižší hodnoty IgA než děti matek, které problémy neměly (4,4 mg/g vs. 6,3 mg/g). Tento pokles je nezávislý na tom, zda jsou děti kojené, nebo ne. Deprese matky tak může ovlivnit dítě a zvýšit riziko vzniku alergií.

Zdroj: Maternal depressive symptoms linked to reduced fecal Immunoglobulin A concentrations in infants