Délka spánku kojících maminek a jeho vliv na složení mléka

Rubriky:

Je málo studií na to, jak maminky po porodu a v období kojení spí. Autoři studie zjistili, že délka spánku maminek před těhotenstvím byla 8,14 ± 1,18 h/den.  Během 2 až 4 měsíců po porodu to bylo 7,27 ± 1,31 h/den, v období 5 až 7 měsíců po porodu 7,02 ± 1,05 h/den a 12 až 17 měsíců spánek trval 7,45 ± 1,05 h/den. Dalším poznatkem bylo, že nejméně kvalitní spánek měly maminky v období pět až sedm měsíců po porodu. Během prvních čtyř měsíců snižuje dobu spánku hlavně krmení z lahvičky.

Co se týče složení mateřského mléka, nebylo v základních živinách ovlivněno délkou spánku. Jediný parametr, který závisel na délce spánku, byl mateřský GHRL (ghrelin-obestatin preproprotein, ghrelin zvyšuje chuť k jídlu, obestatin má opačnou funkci). Z výsledků je patrné, že maminky po porodu spí méně než před porodem. Délka spánku nemá vliv na složení mateřského mléka.

https://doi.org/10.3389/fnut.2022.973291