Železo a zinek v mateřském mléce

Rubriky:

Vhodné složení mateřského mléka je důležité k tomu, aby dítě dostalo veškeré živiny, vitamíny i minerály potřebné pro svůj správný vývoj. Mezi důležité stopové prvky patří i železo a zinek. Vědci v Polsku analyzovali množství těchto dvou prvků v mateřském mléce 32 zdravých žen, které plně kojily, a zjištěné množství srovnali s potravou, jakou maminka přijímá. To proto, aby zjistili, zda složení stravy matky má vliv na koncentraci železa a zinku v mléce. Průměrná koncentrace železa ve vzorcích mateřského mléka činila 0,33 mg/l (rozmezí 0,26–0,46 mg/l) a zinku 2,12 mg/l (1,97–2,45 mg/l). Ukázalo se, že koncentrace těchto prvků v mateřském mléce se zvyšuje s příjmem železa a zinku potravou, popř. potravními doplňky. Konzumace masa, zeleniny a luštěnin měla pozitivní vliv na koncentraci zinku. V případě železa byla nejvyšší koncentrace u matek, které konzumovaly maso, ryby, zeleninu, luštěniny, ořechy a semena. Autorům se podařilo prokázat, že na koncentraci železa a zinku v mateřském mléce má vliv složení stravy matky. Zatímco třeba u vápníku nebyl vliv stravy tak silně pozorován. Opět se ukazuje, že kojící maminka by měla přemýšlet nad tím, co jí, a jak pestrá je její strava.

Zdroj: Investigation of Iron and Zinc Concentrations in Human Milk in Correlation to Maternal Factors: An Observational Pilot Study in Poland