Využití mateřského mléka jinak než jako potrava pro dítě

Rubriky:

V jedné studii se autoři snažili zjistit, zda polské ženy používají mateřské mléko také jinak než jako potravu pro děti. Existují důkazy o tom, že mateřské mléko působí protizánětlivě, protiinfekčně a podporuje dobrý stav sliznic. Studie se účastnilo 1187 žen, které vyplňovaly dotazník. 768 potvrdilo, že slyšely o tom, že mateřské mléko pozitivně působí na sliznice, přitom 404 žen z nich takto mateřské mléko také použilo. Nejčastěji ženy udávaly, že použily mléko u rýmy, u ucpání slzného kanálku a zánětu spojivek. Autoři také prokázaly, že ženy, které mají povědomí o pozitivním vlivu mateřského mléka na sliznice, kojí déle než ženy, které mateřské mléko takto nevyužívají. A co vy, používáte mateřské mléko také jinak než jako krmení pro dítě? 05/27/2019

Zdroj: Non-Nutritional Use of Human Milk Part 1: A Survey of the Use of Breast Milk as a Therapy for Mucosal Infections of Various Types in Poland.