Vystavení těhotných polétavému prachu zhoršuje vývoj dětí

Rubriky:

Znečištění životního prostředí je stále výraznější. Jednou ze škodlivin jsou jemné pevné částice (PM2,5; polétavý prach). Autory zajímalo, zda vystavení těhotných žen PM2,5 může ovlivnit vývoj dítěte. Ve studii bylo 2 423 žen a jejich dětí, jejichž vývoj byl sledován během 12 měsíců po porodu. Všechny děti matek, které byly v těhotenství vystaveny vyšším koncentracím PM2,5, měly oproti dětem, jejichž matky nebyly PM2,5 tak výrazně exponované, nižší skóre v oblasti hrubé motoriky, řešení problémů a osobnostně-sociálních dovedností. Náchylnější na dopad PM2,5 a dalších částic polétavého prachu se jevili chlapci a také děti, které byly kojené dobu kratší než 6 měsíců.

Výsledky ukazují, že vystavení těhotných PM2,5 má negativní vliv na novorozenecké kognitivní (rozpoznávání, zpracování informací) a motorické (pohybové) funkce.

Zdroj: https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107597

7.11.2022; Holmannová