Vystavení těhotných bisfenolům má negativní vliv na kognitivní funkce dětí v sedmi letech

Rubriky:

Naše životní prostředí, i to nejbližší, je zatíženo přítomností škodlivin. Jedná se např. i o bisfenoly, což jsou běžné součásti umělých hmot. Tyto látky mají negativní vliv na neurologický vývoj. Ve švédské studii vědci sledovali vliv bisfenolů na neurologický vývoj 803 dětí. V dlouhodobé studii byly odebírány vzorky moči těhotným ženám a hodnotila se koncentrace bisfenolů A, S a F. Mozkové funkce dětí byly testovány v jejich sedmi letech dle inteligenčních testů pro děti.

U 90 % žen byly ve vzorcích moči nalezeny bisfenoly, tj. děti jim byly již v děloze vystaveny. Vystavení plodu bisfenolu F bylo spojené s poklesem IQ, schopnosti porozumění řeči, pracovní paměti a schopnosti zpracovat informace. U chlapců byl negativní vliv bisfenolu výraznější.

Výsledky studie dokládají, že vystavení těhotných bisfenolům, hlavně bisfenolu F, má negativní vliv na vývoj nervové soustavy jejich dětí. Je proto potřeba věnovat pozornost chemickým látkám obsaženým v používaných věcech a vyvíjet tlak na eliminaci výroby produktů obsahujících tyto škodliviny.

Zdroj: Prenatal exposure to bisphenols and cognitive function in children at 7 years of age in the Swedish SELMA study