Vystavení plodu a novorozence paracetamolu a výskyt ADHD a poruch autistického spektra

Rubriky:

ADHD je porucha pozornosti s hyperaktivitou, zatímco poruchy autistického spektra jsou spojené hlavně s problémy se socializací, komunikaci, časté je stereotypní chování atd. Vědce zajímalo, zda výskyt těchto poruch může zvýšit paracetamol, léčivá látka obsažená např. v Paralenu, pokud jej žena užívá v těhotenství a po porodu. Paracetamol je velmi často užívaný lék, který snižuje teplotu a mírní bolesti. Ve studii bylo více než 73 000 dětí z šesti skupin (kohort) z Evropy.

Pokud žena užívala v těhotenství paracetamol, byl výskyt zmíněných poruch vyšší o 14 až 56 % dle kohorty. U dětí vystavených paracetamolu ještě v děloze bylo riziko vzniku poruch autistického spektra vyšší o 19 % a ADHD o 21 % v porovnání s dětmi, které paracetamolu vystaveny nebyly. Postnatální vystavení paracetamolu nebylo spojené se zvýšením rizika ani jedné z poruch.

Zdroj: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10654-021-00754-4

11.10.2021; Holmannová