Vystavení nenarozených dětí parabenům zvyšuje riziko atopické dermatitidy

Rubriky:

Parabeny jsou hojně využívány v kosmetice, potravinách, lécích a zdá se, že mohou způsobovat alergické reakce.

Autoři studie sledovali, zda existuje souvislost mezi parabeny, jimž je vystavena těhotná matka, a atopickou dermatitidou u dětí. Do studie bylo zařazeno 261 párů matka–dítě. Odebíraly se vzorky moči ve 34. týdnu těhotenství, aby se zjistily hodnoty parabenů v těle matky. Atopická dermatitida u dětí se určovala mezi 1. až 8. rokem.

Výsledky ukázaly, že vystavení těhotné etylparabenu a n-butylparabenu (vyšší koncentrace v moči) bylo spojeno s nárůstem rizika atopické dermatitidy (až o cca 44 %), která nastupuje časně, to je již v 1. roce života dítěte. Navíc nedochází k remisi dermatitidy, tj. ke zlepšení a dlouhodobému zklidnění stavu. Dalo by se předpokládat, že ve výskytu atopické dermatitidy u dětí může hrát roli i to, zda matka má/měla atopickou dermatitidu. To se ovšem nepotvrdilo. Výskyt časné atopické dermatitidy u dětí byl naopak vyšší u matek bez atopické dermatitidy. Stačilo, aby matky byly vystaveny parabenům. Dávejte si tedy pozor, čtěte složení kosmetiky, léčiv, potravin.

Zdroj: Prenatal paraben exposure and atopic dermatitis‐related outcomes among children

10.05.2021 DH