Vystavení matky ftalátům, těžkým kovům a dalším polutantům má negativní vliv na vývoj nervové soustavy dítěte

Rubriky:

Je známé, že mnoho chemické substance, polutanty jsou nebezpečné pro naše zdraví, hlavně pak mají negativní dopad na vyvíjející se dítě. Autoři studie sledovali, jaký vliv má vystavení matky flatátům, těžkém kovům a dalším sloučeninám na vývoj nervové soustavy jejich dětí ve věku 13‒24 měsíců. Ftaláty, bisfenol A, těžké kovy, polychlorované bifenyly, 19 pesticidů, bifenyl estery atd. byly měřeny v mateřské moči, krvi a také mateřském mléku 140 zúčastněných. Nález monoetylftalátů v mateřské moči, DEHP (diethylhexyl ftalát) v mléce a krvi se negativně podepisuje na vývoji dítěte, dochází k narušení/zpomalení mentálního i psychomotorického vývoje. Stejně tak přítomnost bifenylů a těžkých kovů v krvi matky je spojené s poruchami chování u potomků. Výsledky prokazují, že pokud jsou ženy vystaveny vyjmenovaným škodlivinám, jsou přítomné v jejich moči, krvi či mléce, má to negativní vliv na neurologický vývoj dítěte mezi 12‒24 měsícem.

Zdroj: Association between maternal exposure to major phthalates, heavy metals, and persistent organic pollutants, and the neurodevelopmental performances of their children at 1 to 2 years of age- CHECK cohort study