Vystavení endokrinním disruptorům během těhotenství zvyšuje u dětí riziko poruch autistického spektra

Rubriky:

Endokrinní disruptory (např. polychlorované bifenyly) jsou látky, které poškozují fungování orgánů produkujících hormony. To má velmi negativní dopad na zdraví lidí, a hlavně dětí. Ukazuje se, že vystavení těhotné a kojící matky těmto látkám má negativní vliv na dítě. V této norské studii autoři zjišťovali, zda je nějaká spojitost s poruchami autistického spektra a endokrinními disruptory. Ve studii bylo 1199 matek a hodnotilo se složení mateřského mléka, na jehož základě se určilo vystavení dětí endokrinním disruptorům.

Autoři detekovali 27 chemikálií a zjistili, že β-hexachlorcyklohexan (β-HCH) (je součástí insekticidů) může mít spojitost s poruchami autistického spektra. U dětí matek s vyššími hodnotami této látky v mateřském mléce byl častější výskyt poruch autistického spektra. Autoři dále testovali tuto látku na zvířecím modelu, rybě dániu pruhovaném, a zjistili, že u embryí a larev těchto ryb narušuje β-HCH vývoj nervové soustavy a sociální chování. Vystavení β-HCH před porodem a během kojení je spojené s vyšším rizikem vzniku poruch autistického spektra u dětí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412023005445?via%3Dihub

30.10.2023; Holmannová