Vliv špatného zacházení v dětství na vývoj mozku, imunitního systému, metabolismu a psychosociálních faktorů

Rubriky:

To, jakou péči děti během dětství dostávají, je pro jejich vývoj velmi důležité. Nemusí být týrané, aby došlo k narušení vývoje. Stačí, aby se jim nevěnoval dostatek pozornosti. V této studii autoři vyhodnocovali data více než 20 tisíc dospělých. Výsledky ukázaly, že lidé, kteří nedostali v dětství dostatečnou péči, jsou – nepřekvapivě – náchylnější ke vzniku psychických onemocnění.

Zajímavé však je, že tito lidé mívají také vyšší BMI, vyšší hladiny CRP (odráží přítomnost zánětu v těle) a více traumat, která prožijí během dospělosti. Dále bylo pomocí zobrazovacích metod zjištěno, že lidi s nedostatečnou péči v dětství mají změny na mozku. Některé části jsou “zvětšené” a jiné “zmenšené”. Je tedy patrné, že péče v dětství má výrazný vliv na zdraví člověka v dospělosti. Nedostatek péče může zvýšit riziko psychických, ale také metabolických a zánětlivých onemocnění.

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2304704121

22.4.2024; Holmannová