Vliv SARS-CoV-2 na růst plic plodu

Rubriky:

Dlouho se myslelo, že infekce těhotné ženy SARS-CoV-2 nemá na vyvíjející se plod žádný vliv. Není to však zcela pravda. Stále více studií ukazuje, že infekce matky může plod negativně ovlivnit. V nové studii z prestižního časopisu The Lancet byly popsány zajímavé skutečnosti. Autoři hodnotili data z magnetické rezonance 34 žen, které se nacházely mezi 24. až 40. týdnem těhotenství. Všechny měly pouze mírné příznaky COVID-19. Vyšetření bylo zaměřeno na objem plic plodu. U těhotných SARS-CoV-2 pozitivních žen byl objem plic plodu výrazně menší, než je norma pro daný věk (normální stav přepočtený na procenta je kolem 95 %, u plodů matek s COVID-19 byl i kolem 69 %).

Doba infekce hrála na omezení růstu plic plodu velký vliv, negativní byl vliv infekce hlavně ve třetím trimestru. Délka infekce u matky a gestační věk v době provedení magnetické rezonance a pohlaví dítěte nehrály v tomto ohledu roli. Autoři se dále zaměřili na stav placenty, která u žen s COVID-19, na rozdíl od zdravých žen, vykazovala výrazné změny, včetně trombóz. Naštěstí se u žádného dítěte po porodu neobjevily známky dechové tísně.

Zdroj: Effects of SARS-CoV-2 on prenatal lung growth assessed by tetal MRI

28.03.2022; Holmannová