Vliv prostředí na střevní mikrobiom dětí

Rubriky:

Složení střevního mikrobiomu je důležité pro zdraví lidí všech věkových kategorií. U dětí má vliv na vývoj a funkce imunitního systému, ale zasahuje také do metabolismu živin, do jejich vstřebávání a zpracování. Autoři této studie zjišťovali, jak mohou změny životního prostředí ovlivnit skladbu dětské mikrobioty. Hodnotili složení mikrobiomu dětí, jejichž matky v době těhotenství zažily hurikán Maria, který zasáhl Puerto Rico v roce 2017.

Do studie zařadili 29 přirozeně narozených dětí ve věku dvou až šesti měsíců, které v děloze zažily hurikán, a 34 dětí, které byly počaty minimálně pět měsíců po hurikánu. Provedli rozbor stolic všech dětí. Zjistili, že děti, které nitroděložně zažily hurikán, mají nižší diverzitu (druhovou pestrost) střevního mikrobiomu, která byla navíc ještě snížená u nekojených „hurikánových“ dětí. Nejvýrazněji byly zasaženy druhy jako Bacteroides vulgatusClostridium innocuumBifidobacterium pseudocatenulatumClostridium neonatale. Mezi skupinami dětí byl také rozdíl v aktivitě genů zapojených do metabolismu živin, např. byl rozdíl v metabolismu cukrů. Studie ukazuje, že nitroděložní vystavení dětí změnám prostředí může ovlivnit jak mikrobiotu, tak metabolismus. Kojení může tento negativní dopad zmírnit.

https://journals.asm.org/doi/10.1128/msphere.00134-23

2.10.2023; Holmannová