Vliv polynenasycených mastných kyselin v mateřském mléce na vývoj kojenců

Rubriky:

Mateřské mléko je zdrojem různých bioaktivních faktorů a živin pro kojence, a to včetně polynenasycených mastných kyselin (PUFA), prebiotik, laktoferinu, a kyseliny sialové, které mohou ovlivnit kognitivní vývoj kojence. Dále působí na jeho výkonné, neboli exekutivní funkce, jakými jsou například pozornost, rozpoznávání, paměť, úsudek, rozhodování a další. Z polynenasycených mastných kyselin mají v mateřském mléce nejvyšší zastoupení kyseliny alfa-linolenová (ALA), eikosapentaenová (EPA) a dokosahexaenová (DHA). Nicméně stále zůstává nejasné, zda s vývojem výkonných funkcí souvisí obsah všech PUFA v mateřském mléce jako celek, nebo jen některé konkrétní z nich.
V jedné studii bylo pro stanovení obsahu PUFA použito 120 vzorků mateřského mléka. Záměrně bylo zvoleno mateřské mléko od matek předčasně narozených dětí, které mají velké riziko zhoršeného vývoje nervové soustavy. Vzorky byly odebrány po 42 dnech a po 8 měsících od narození dítěte. Matky vyplňovaly dotazník o svém dítěti, o sobě, a odevzdávaly zápis složení jídelníčku před porodem. U kojenců ve věku 8 měsíců je už možné pozorovat opožděný vývoj výkonných funkcí. Z tohoto důvodu vědci prováděli s 8měsíčními kojenci řadu testů na exekutivní funkce (tzv. EF testy). Například dítě muselo odstranit překážku a získat hračku, či muselo hračku najít apod. K hodnocení kognitivních a motorických dovedností kojenců byla použita vývojová škála Bayleyové (BSID-III).
Výsledky této studie naznačují, že vyšší hladina EPA v mateřském mléce má příznivý účinek na zlepšení pozornosti kojenců. Mezi 42. dnem až 8. měsícem života kojence se hladina EPA v mateřském mléce nijak výrazně nezměnila. Hladina EPA v mateřském mléce pozitivně koreluje s příjmem mořských plodů, které převážně obsahují omega-3 mastné kyseliny spadající do skupiny PUFA. Naopak negativně souvisí s konzumací ořechů, které obsahují především mononenasycené mastné kyseliny (MUFA). Ovšem zajímavé je, že hladina EPA negativně souvisí i s příjmem červeného masa, které obsahuje převážně omega-6 mastné kyseliny patřící také do skupiny PUFA.

Zdroj: Jia K, Feng Y, Brenna JT, Luo ZC, Zhao J, Li H, Li P, Zhang Q, Zhao Q, Dai Q, Zhong Y, Lambers T, Zhang H, Zhou H, Gao Y (2021): Breast milk EPA associated with infant distractibility when EPA level is low. Nutrition, 86:111143.

13.8.2021, Ing. Veronika Holá