Vliv kojení na výskyt a závažnost RSV infekcí

Rubriky:

Pro velmi malé děti může mít infekce RSV (respirační syncyciální virus) závažný průběh, který vyžaduje hospitalizaci. Virus způsobuje záněty horních a dolních cest dýchacích. V tomto přehledovém článku autoři vyhodnotili data 29 studií, které zkoumaly, zda má kojení vliv na výskyt a závažnost průběhu RSV infekce. Výsledky ukázaly, že kojení dobu delší než 4 měsíce (obzvláště kojení delší než 6 měsíců) výrazně snížilo nutnost hospitalizací u dětí nakažených RSV virem.

A naopak, nekojené děti častěji končily v nemocnicích. Pokud už se dostaly kojené děti do nemocnice, zůstávaly v ní kratší dobu a nemusel jim být tak často podáván kyslík v porovnání s nekojenými dětmi. Jak je patrné, kojení dětem umožní lépe se virové infekci bránit. Je tedy důležité, aby maminky, pokud mohou, děti kojily.

https://www.rrh.org.au/journal/article/8088

27.2.2023; Holmannová