Vliv kojení na strukturu mozku a tělesnou hmotnost dítěte

Rubriky:

Kojení má na dítě velmi pozitivní vliv. Mateřské mléko není jen potravinou, ale má vliv i na vývoj a zrání imunitního či nervového systému. Delší období kojení je také spojeno s rozdíly ve vývoji nervového systému, s lepší reakcí na pocit sytosti (ukončení příjmu potravy) a tím také snižuje riziko dětské obezity. Na stravu citlivě reaguje část mozku zvaná hipokampus, která pomáhá integrovat signály z periferie, včetně signálů sytosti. Proto se autoři studie zaměřili v souvislosti s kojením právě na něj.

Vyhodnocovali mozkové skeny 149 dětí ve věku 7 až 11 let, hodnotili také jejich BMI a vnímání pocitu sytosti. Získané informace porovnávali s délkou kojení. Bylo zjištěno, že delší doba kojení, tj. 6 měsíců a déle, byla spojená s vyšším objemem šedé hmoty hipokampu, a to oboustranně. S větším objemem hipokampu byl spojen nižší BMI a déle kojené děti lépe reagovaly na pocit sytosti. Výsledky tedy ukazují, že kojení může výrazně snižovat riziko vzniku dětské nadváhy a obezity. Ovlivňuje mimo jiné i vývoj mozku a vnímání pocitu sytosti.

Zdroj: Influence of exclusive breastfeeding on hippocampal structure, satiety responsiveness, and weight status

21.02.2022; Holmannová