Vliv kojení na respirační funkce v dětství

Rubriky:

Kojení je spojené se snížením rizika potíží s dýcháním (sípáním) v časném dětství. Autoři zjišťovali, zda tento pozitivní efekt kojení přetrvává. Sledovali 110 jedenáctiletých dětí. Byla provedena spirometrie (hodnotí funkce plic) a zjišťovalo se, zda jsou parametry rozdílné mezi kojenými a nekojenými dětmi. Délka kojení byla spojená s lepšími parametry plicních funkcí, např. FEV1 (objem vzduchu vydechnutý po maximálním nádechu během první vteřiny), FEF (výdechová rychlost), a FEV1/FVC (usilovná vitální kapacita, tj. objem vzduchu, který je možné po maximálním nádechu vydechnout).

Nebyly však rozdíly mezi difúzní kapacitou a vydechnutým oxidem dusíku, tj. nebyl rozdíl ve výměně plynů v plicních sklípcích. Výsledky tedy ukazují, že pozitivní efekt kojení na dýchací cesty přetrvává i do pozdějších dětských let.

Zdroj: The Role of Breastfeeding on Respiratory Outcomes Later in Childhood

3.5.2022; Holmannová