Vliv délky kojení na vývoj mozkových funkcí u dětí, 3letá studie

Rubriky:

Kojení má pozitivní vliv nejen na růst dítěte, na vývoj jeho imunity, ale také mentálních funkcí během prvních 3 let. Autoři sledovali vliv délky kojení u 697 dětí, které byly testovány po 12, 24 a 36 měsících. Děti se testovaly dle standardizované škály vývoje dětí. Zaměření bylo hlavně na mentální/rozumové funkce (index mentálního vývoje), děti byly vystaveny různým podnětům, předmětům, skládačkám atd. dle věku.

Ukázalo se, že je zde pozitivní závislost mezi délkou kojení a indexem mentálního vývoje.  V 1 roce byl index u dětí pouze na umělé výživě 97,8, zatímco u dětí kojených aspoň 9 měsíců 103,3. Efekt se projevil i v dalších letech, kdy už děti nebyly kojeny. Ve dvou letech byl index u nekojených 93,1 u kojených 99,6, u 3letých dětí byly hodnoty 87,5 a 95,8. U dětí, které byly kojené minimálně 9 měsíců, byly výrazně vyšší kognitivní funkce v porovnání s dětmi, které nebyly kojené. 16.03.2020

Zdroj: Effect of Breastfeeding Duration on Cognitive Development in Infants: 3-Year Follow-up Study