Vliv cvičení během těhotenství na složení kolostra a mateřského mléka

Rubriky:

Mateřské mléko je zcela jedinečná tekutina, která se svým složením liší i mezi matkami, neboť se v některých parametrech přizpůsobuje přesně potřebě kojeného dítěte.

Vědci se snaží najít vlivy, které mohou mít na mateřské mléko vliv, a v tomto případě na zánětlivé markery (jedná se o substance, jejichž koncentrace vzrůstá při zánětlivém procesu v těle). Tyto markery se mohou dostat také do kolostra a mateřského mléka.

Autoři se snažili potvrdit svou myšlenku, že chování matky v těhotenství má vliv na mateřské mléko. Těhotné cvičily aerobik a strečink 60 minut/týden. Cvičily od 17. týdne do porodu. Po porodu se odebíraly vzorky kolostra a mateřského mléka žen, které cvičily, a těch, které necvičily. Ukázalo se, že u cvičících matek byla nižší koncentrace zánětlivých markerů, jakými jsou IL-8 (o 36 %) a TNF alfa o 27 %. Cvičící matky měly v kolostru a mléce vyšší hodnoty fraktalkinu. Z výsledků je patrné, že pohybová aktivita v době těhotenství má vliv na kolostrum a mateřské mléko, mění se hodnoty zánětlivých substancí, což je pro dítě lepší. Navíc se zvyšuje fraktalkin, který podporuje také vývoj nervového systému. 10/08/2018

Zdroj: Influence of a ConcurrentExerciseTraining Program DuringPregnancy on Colostrum and Mature HumanMilk InflammatoryMarkers: FindingsFromthe GESTAFIT Project.