V raném stádiu života může před alergickým onemocněním chránit bakterie Bifidobacterium breve a prebiotické oligosacharidy

Rubriky:

Rostoucí trend výskytu alergických onemocnění může být důsledkem intestinální dysbiózy. Mateřské mléko obsahuje významné množství biologicky aktivních látek, které mají vliv na vývoj střevní mikrobioty. Kojenci, kteří jsou kojeni výhradně mateřským mlékem, vykazují ve střevech převahu druhů z rodu Bifidobacterium ovlivňující imunitní toleranci. Konkrétně Bifidobacterium breve je druh běžně se vyskytující v mateřském mléce a následně i ve střevech zdravých kojených dětí. Imunomodulační efekt vykazují také oligosacharidy mateřského mléka. Příkladem běžně používaných oligosacharidů v kojenecké výživě jsou galaktooligosacharidy, fruktooligosacharidy, 2′-fukosyllaktóza a lakto-N-neo-tetraóza.

Bifidobacterium breve je hlavní složkou střevní mikrobioty zdravých kojených novorozenců a může hrát významnou úlohu v aktivaci a modulaci imunitního systému. Experimentální studie zaměřené na asociaci mezi potravinovou alergií a mikrobiomem u myší ukázaly, že ze zkoumaných druhů (Bifidobacterium breveBifidobacterium infantis, Bifidobacterium animalis, Lactobacillus plantarum a Lactobacillus rhamnosus) právě Bifidobacterium breve M-16V působil nejúčinněji proti rozvoji alergických onemocnění. Navíc u dětí trpících potravinovou alergií byl pozorován snížený počet bakterií Bifidobacterium breve. Bifidobakterie spolu s hlavním zástupcem Bifidobacterium breve M-16V kolonizující střeva a vyvolávající zrání epiteliální ochranné vrstvy mohou chránit před patogenními bakteriemi a jejich translokací. Druh Bifidobacterium breve M-16V je navíc schopen vyvolat protizánětlivé procesy, např. zvýšením sekrece interferonu-gamma nebo modulací exprese toll-like receptorů umístěných ve střevním epitelu.

Závěrem lze tedy říct, že bifidobakterie v čele s Bifidobacterium breve M-16V hrají významnou úlohu v modulaci střevního mikrobiomu se zaměřením na antialergenní efekt. Kojenecká výživa obsahující Bifidobacterium breve M-16V spolu s probiotickými oligosacharidy má schopnost předcházet nebo snižovat závažnost potravinové alergie, atopické dermatitidy, alergické rýmy nebo astmatu.

 

Zdroje:

Cukrowska B, Bierła JB, Zakrzewska M, Klukowski M, Maciorkowska E (2020): The relationship between the infant gut microbiota and allergy. The role of Bifidobacterium breve and prebiotic oligosaccharides in the activation of anti-allergic mechanisms in early life. Nutrients. doi: 10.3390/nu12040946