Umělá výživa vs. darované mateřské mléko u velmi předčasně narozených dětí

Rubriky:

Mateřské mléko je pro dítě tou nejlepší „potravinou“, který není jen plná živin, ale také látek, které působí protimikrobiálně, hojivě atd.

V této studii autoři zjišťovali vyhodnocením studií, zda je pro předčasně narozené děti s velmi nízkou porodní hmotností, jež matky nemohly kojit, lepší podávání umělé výživy nebo mateřské mléko od dárkyně.  Autoři vyhodnocovali data ze 7 studií, jichž se účastnilo 876 novorozenců. Děti krmené umělou výživou rychleji přibývaly na váze a rychleji rostly než děti krmené mateřském mlékem. Mateřské mléko, byť darované, však výrazně úspěšněji snižovalo riziko nekrotizující enterokolitidy. To je častá komplikace u velmi předčasně nerozených dětí, jedná se o poškození a zánět ve střevě, který může vést až k odumření střeva i ohrozit dítě na životě. Děti na mateřském mléce byly také hospitalizovány kratší dobu než děti na umělém mléce.

Umělé mléko, ačkoli nebylo vytvořené přímo pro konkrétní vlastní dítě, tedy poskytuje více energie pro růst, ale i jen darované mateřské mléko dítě i chrání před zdravotními komplikacemi, což je velmi důležité. 25.11.2019

Zdroj: Is Donated Breast Milk Better Than Formula for Feeding Very Low Birth Weight Infants? A Systematic Review and Meta-Analysis.