Typy mastných kyselin, které konzumují kojené děti, ovlivňují jejich růst a vývoj

Rubriky:

Mastné kyseliny (tuky) v mateřském mléce jsou pro vývoj kojeného dítěte nesmírně důležité, podílí se na zdraví a vývoji dítěte. Zatím se však nezjišťovalo, jaký vliv na vývoj dětí mají jednotlivé mastné kyseliny. Autoři vytvořili studii, v níž bylo 18 dvojic matka–kojenec. Děti byly kojené 6 měsíců a autoři pravidelně odebírali vzorky mateřského mléka a hodnotili zdraví a růst dětí. Pak vyhodnocovali souvislost mezi růstem dětí a složením mastných kyselin v mateřském mléce. Průměrně děti přijaly v mléce 29,7 ± 9,4 gramů mastných kyselin za den. Bylo zajímavé, že zastoupení různých mastných kyselin se výrazně lišilo mezi jednotlivými vzorky mléka a také v průběhu kojení u stejných žen.

Důležitým zjištěním bylo, že C15:0 (kyselina pentadecylová, nasycená s 15 uhlíky), C18:1 (kyselina olejová s jednou nenasycenou vazbou a 18 uhlíky), C18:2 (kyselina linolová s dvěma nenasycenými vazbami a 18 uhlíky) a C20:3 (kyselina dihomo-γ-linolenová, patří mezi omega 6 mastné kyseliny s třemi nenasycenými vazbami a 20 uhlíky) byly spojené s lepším růstem a vývojem dětí (rychlejší celkový růst, větší obvod hlavičky). Na koncentraci těchto mastných kyselin v mateřském mléce měla vliv strava matky. Autoři se zaměřili hlavně na konzumaci vajec, ořechů a avokáda, všechny tyto potraviny pozitivně ovlivnily hodnoty výše zmíněných mastných kyselin v mateřském mléce. Je tedy vidět, že některé mastné kyseliny v mateřském mléce jsou pro dítě obzvláště důležité a správně zvolenou stravou může kojící žena jejich obsah v mateřském mléce zvýšit.

Zdroj:  The Fatty Acid Species and Quantity Consumed by the Breastfed Infant Are Important for Growth and Development

13.12.2021; Holmannová