Těhotné ženy jsou ve vyšším riziku těžšího průběhu COVID-19

Rubriky:

Mnoho lidí prodělá COVID-19 bez příznaků či lehce. Existuje však také mnoho osob, které mají těžký průběh. Často se jedná o osoby, které mají nějaký rizikový faktor, např. obezitu, plicní onemocnění, oslabený imunitní systém. Nyní se ukazuje, že i těhotenství je rizikovým faktorem pro těžší průběh COVID-19. Ve studii byla zkoumána data 400 000 žen ve věku 15–44 let. COVID-19 pozitivní netěhotné ženy končily na jednotce intenzivní péče méně často než COVID-19 pozitivní těhotné ženy (3,9 vs. 10,5 osob na 1 000 případů). Častěji také končily na umělé plicní ventilaci (1,1 vs. 2,9) a na mimotělním oběhu (0,3 vs. 0,7). Riziko úmrtí těhotných žen s COVID-19 je až o 70 % vyšší než u netěhotných s COVID-19 (34 úmrtí těhotných z 23 434, tj. 1,5 na 1 000 případů a 447 úmrtí z 386 028 netěhotných žen, tj. 1,2 na 1 000 případů). Rizikovější jsou pak ženy mezi 35. až 44. rokem.

Samozřejmě je vidět, že úmrtnost ani nutnost hospitalizace není extrémně vysoká, ale těhotné ženy by se měly více chránit a tuto infekci nepodceňovat, je u nich přece jen vyšší riziko těžkého průběhu.

Pokud máte podezření, že jste se nakazili SARS-CoV-2, můžete se nechat otestovat v Medicínském centru Praha.

Zdroj: Characteristics of Symptomatic Women of Reproductive Age with Laboratory-Confirmed SARS-CoV-2 Infection by Pregnancy Status