Symbiotická bakterie z mateřského mléka podporuje růst a zdraví potomků

Rubriky:

Mateřské mléko obsahuje také mikroorganismy, tj. mikrobiotu, stejně jako každá část našeho organismu. Hodné bakterie se z mateřského mléka dostávají také do trávicího traktu dítěte, kde se mohou podílet na vytvoření společenstva střevní mikrobioty dítěte. V této studii autoři testovali vliv podávání z lidského mateřského mléka získané Lactiplantibacillus plantarum WLPL04-06e těhotným a následně kojícím samicim na potomky.

Ano, jednalo se o myší studii, některé nelze provádět z etických důvodů na maminkách a dětech. L. plantarum byl detekován jak v tělech samic, tak ve střevě kojených potomků. Podávání L. plantarum vedlo k nárůstu hmotnosti samice i potomků ve střední periodě kojení, dále také moduloval aktivitu imunitního systému, u potomků zvýšil i počty CD4 T lymfocytů ve slezině. Navíc se zvýšila také pestrost mikrobioty v mateřském mléce a množství potřebných Bacteroidetes ve střevě potomků. Studie tedy ukázala, že lidská, z mateřského mléka získaná bakterie L. plantarum pozitivně působí na zdraví potomků. Podporuje jejich růst, zrání imunitního systému i složení střevní mikrobioty. Je pravděpodobné, že podobný efekt má také na kojené děti.

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/FO/D3FO00626C

22.5.2023; Holmannová