Subklinický zánět prsu mění rovnováhu pro- a protizánětlivých substancí v mléce

Rubriky: |

Subklinické záněty prsou (tedy ty, které jsou mírné, nepatrné) jsou u žen velmi časté. Mohou však nějak ovlivnit i kojené dítě, mění složení mléka?

Bylo odebráno 100 vzorků zralého mateřského mléka od 44 zdravých matek, sledovaly se známky pro- a protizánětlivé aktivity, mezi oběma by měla být rovnováha. Ukázalo se, že z testovaných žen mělo 23 % subklinickou mastitidu. V mléku těchto matek se zvýšila přítomnost mnohých prozánětlivých substancí, substancí produkovaných Th1 lymfocyty i těch, které se tvoří jako odpověď na přítomnost bakterií, např. TNF-α, IL-6, IL-8, MIP-1α, defenziny… Rovnováha se vychýlila směrem k zánětu, což se projevilo i v mléce.

Je tedy patrné, že i drobný, téměř němý zánět může vést ke změně v mateřském mléce, kdy v něm narůstá koncentrace prozánětlivých substancí. Tato dysbalance, kdy jsou sníženy protizánětlivé faktory, může vést k významnému ovlivnění vyzrávání slizniční imunity kojence.

Zdroj:

http://www.nature.com/pr/journal/vaop/naam/abs/pr2016220a.html