Střevní mikroflóra a plicní infekce u dětí

Rubriky: |

V dnešní době je již známé a ověřené, že střevní mikroflóra má významný vliv na zdraví člověka. Málo se ovšem ví o spojitosti mezi střevní mikroflórou a bronchiolitidou u dětí (onemocnění nejmenších a nejtenčích průdušek u dětí, nejčastěji virového původu).

Autoři odebírali vzorky stolice od 40 kojenců (cca 3 měsíce starých), kteří byli hospitalizování s bronchiolitidou, a 115 vzorků od zdravých dětí. Díky tomu vytvořili profil střevní mikroflóry a pravděpodobné spojení mezi jejím složením a bronchiolitidou.

Byly objeveny 4 hlavní profily mikroflóry, a to s dominancí buď Escherichia coli, Enterobacter/Veillonella, Bacteroides, nebo Bifidobacterium.

Nejméně nemocných dětí bylo ze skupiny, kde dominovaly ve střevní mikroflóře bakterie Enterobacter/Veillonella,  naopak nejvyšší nemocnost byla u dětí, v jejichž mikroflóře převažovaly bakterie Bacteroides.

Vědci tedy nalezli souvislost mezi bronchiolitidou u kojenců a složením střevní mikroflóry. Je pravděpodobné, že díky udržení správného složení mikroflóry je možné modulovat i zdraví dítěte a odolnost proti mnohým infekčním nemocem.

Zdroj:

http://pediatrics.aappublications.org/content/138/1/e20160218