Strava ženy během kojení může ovlivnit složení mateřského mléka

Rubriky:

Mateřské mléko je pro dítě tím nejlepším, co může dostat. Zatím neexistuje žádná umělá výživa, které by ho plně nahradila. V mateřském mléce se nachází také adipokiny, což jsou látky tvořené tukovou tkání a vyplavované do krevního oběhu, kde ovlivňují mnoho funkcí, a to i výdej energie, příjem potravy, tj. pocit hladu/sytosti, imunitní systém atd. Mezi adipokiny patří adiponektin (je nižší u obézních lidí, působí ochranně proti ateroskleróze) a leptin (snižuje chuť k jídlu, zvyšuje výdej energie). Vystavení dítěte těmto hormonům během prvních měsíců může nastavit jejich metabolismus, a tedy ovlivnit jejich váhu v dalších letech (V pokusech na krysách se podařilo prokázat, že leptin v mateřském mléce snižuje riziko obezity potomků). Hodnotily se vzorky od 31 žen, které měly předčasně narozené dítě, a od 34 s dítětem v termínu. Ačkoli měly matky hodně podobné složení stravy a netrpěly deficitem žádné důležité složky potravy, byly vyšší koncentrace adipokinů v mléce matek s předčasně narozenými dětmi. Hodnoty leptinu u matek dětí narozených v termínu byly vyšší, pokud měla matka vyvážený jídelníček a měla dostatek hlavně bílkovin, vápníku, draslíku a nevynechávala mléčné výrobky.

Je tedy patrné, že hodnoty leptinu jsou ovlivněny jak gestačním týdnem, ve kterém se dítě narodí, tak stravou matky. 10/22/2018

Zdroj: Are breast milk adipokines affected by maternal dietary factors?