Strava v dětském věku může dlouhodobě modifikovat mikrobiom

Rubriky:

Vědci z Kalifornské Univerzity Riverside zjistili, že děti, které konzumovaly nezdravou stravu, mohou mít modifikovanou diverzitu mikrobiomu po delší dobu. Tento jev platí i v případě, že se v pozdějším věku naučí jíst primárně zdravé potraviny. Při konzumaci nezdravých pokrmů totiž dochází k poklesu celkového počtu a rozmanitosti střevních mikroorganismů, což je spojeno s patologickým mikrobiomem.

Ve studii vědci zjistili, že u skupiny myší, která byla živena západním stylem stravy obsahujícím příliš mnoho tuku a jednoduchého cukru, bylo evidováno významné snížení počtu bakterií, např. Muribaculum intestinale. Bakteriální rod Muribaculum se podílí na metabolismu sacharidů. Vědci se tak domnívají, že tyto bakterie mohou ovlivnit množství energie využitelné hostitelem.

Také u dětí, které se stravují západním typem výživy bohatým na tuky a jednoduché cukry, byly podobné změny mikrobiomu pozorovány, a to i několik let po období dospívání.

Ve zdravém těle existuje rovnováha patogenních a prospěšných mikroorganismů. Pokud je však tato balance narušena, a to buď užíváním antibiotik, nemocí nebo nezdravou stravou, organismus může vykazovat sníženou imunitní odezvu a vyšší náchylnost k různým onemocněním.

Analýza také ukázala, že střevní mikroorganismy jsou citlivé na pohyb. Počet bakterií rodu Muribaculum se zvýšil u myší krmených standardní stravou, které vykonávaly fyzickou aktivitu. Snížen byl naopak u myší, které konzumovaly stravu s vysokým obsahem tuku, ať už byly více aktivní či nikoliv.

Je v plánu tento experiment zopakovat a odebrat vzorky v dalších fázích života myší, aby vědci lépe pochopili, kdy se poprvé objeví změny v mikrobiomu a zda přetrvávají do pozdějších fází jejich života.

19. 2. 2021

Zdroj:

McNamara MP, Singleton MJ, Cadney MD, Ruegger PM, Borneman J, Garland T (2021): Early-life effects of juvenile Western diet and exercise on adult gut microbiome composition in mice. The Journal of Experimental Biology. doi: 10.1242/jeb.239699.