Strava matky ovlivňuje mikrobiom dítěte už v děloze

Rubriky:

Během těhotenství dochází ke změnám, které mají vliv na střevní mikrobiom matky a potenciálně na mikrobiom plodu. Existuje nemalý počet studií zkoumajících vliv stravy matky během těhotenství a v období kojení na střevní mikrobiom novorozence.

Bylo prokázáno, že složení mikrobioty nalezené v placentě se významně podobá mikrobiálnímu složení mekonia novorozence a plodové vody, což naznačuje, že mikrobiota může být přenesena přes placentu do nitroděložního prostoru. Střevní mikrobiom novorozence a kojence pozitivně formuje také mateřské mléko bohaté na probiotické bakterie. Důkazy naznačují, že tyto bakterie mohou být translokovány ze střeva matky do mléčných žláz systémovou cirkulací.

Studie Ma et al. (2014) uvádí, že strava březích samic makaků červenolících s vysokým obsahem tuku trvale snížila relativní počet komenzálních bakterií rodu Campylobacter ve střevech, což naznačuje, že strava matek může hrát významnou roli při formování komenzální mikrobioty plodu. Ve velké populační prospektivní kohortě se nezávisle na stavu kojení, způsobu porodu a množství tělesného tuku matky raná střevní mikrobiota kojence po porodu a během prvních 6 týdnů života lišila podle toho, zda ve 3. trimestru těhotenství strava matky obsahovala vysoký podíl tuku (> 40 % energetického příjmu). V této studii byly ve stolici kojenců matek v těhotenství konzumujících stravu s vysokým obsahem tuku redukovány bakterie rodu Bacteroides, což je nepříznivé vzhledem k zásadní roli, kterou rod Bacteroides má v modulaci metabolismu hostitele a vývoji imunitního systému během raného vývoje.

Jedinci stravující se striktně rostlinnou stravou vykazují ve střevním mikrobiomu jako hlavní enterotyp bakterie rodu Prevotella (převážně protizánětlivý a celkově protektivní rod). Ve studii De Filippo et al. (2010) byly bakterie tohoto rodu přítomné výhradně u dětí konzumujících stravu s nízkým obsahem tuků a živočišných bílkovin a bohatou na škrob, vlákninu a rostlinné bílkoviny ve srovnání s dětmi žijícími v Itálii, které holdovaly západní stravě s vysokým obsahem živočišných bílkovin, cukru a tuků a nízkým obsahem vlákniny.

Další studie prokázaly souvislost mezi stravou matky a střevním mikrobiomem dětí se zaměřením na vysokotučnou stravu a vlákninu v jídelníčku matky. Diety s vysokým obsahem tuku byly významně spojeny se snížením mikrobiální rozmanitosti, zatímco příjem vlákniny koresponduje s vyšší mikrobiální biodiverzitou.

Závěry ukazují, že dietní návyky matky souvisejí s mikrobiální kolonizací dětí v prenatálním i postnatálním období.

 

8. 3. 2021

 

Zdroje:

Maher S, O’Brien E, Moore R, Byrne D, Geraghty A, Saldova R, McAuliffe F (2020): The association between the maternal diet and the maternal and infant gut microbiome: A systematic review. British Journal of Nutrition. doi:10.1017/S0007114520000847.

Chu DM, Meyer KM, Prince AL, Aagaard KM (2016): Impact of maternal nutrition in pregnancy and lactation on offspring gut microbial composition and function. Gut Microbes. doi:10.1080/19490976.2016.1241357.

Pärnänen K, Karkman A, Hultman J, Lyra C, Bengtsson-Palme J, Larsson DGJ, Rautava S, Isolauri E, Salminen S, Kumar H, Satokari R, Virta M (2018): Maternal gut and breast milk microbiota affect infant gut antibiotic resistome and mobile genetic elements. Nature Communications. doi: 10.1038/s41467-018-06393-w.

Mueller NT, Bakacs E, Combellick J, Grigoryan Z, Dominguez-Bello MG (2015): The infant microbiome development: mom matters. Trends in Molecular Medicine. doi: 10.1016/j.molmed.2014.12.002.

Tomova A, Bukovsky I, Rembert E, Yonas W, Alwarith J, Barnard ND, Kahleova H (2019): The effects of vegetarian and vegan diets on gut microbiota. Frontiers in Nutrition. doi: 10.3389/fnut.2019.00047.

Ma J, Prince AL, Bader D, Hu M, Ganu R, Baquero K, Blundell P, Alan Harris R, Frias AE, Grove KL, Aagaard KM (2014): High-fat maternal diet during pregnancy persistently alters the offspring microbiome in a primate model. Nature Communications. doi: 10.1038/ncomms4889.

De Filippo C, Cavalieri D, Di Paola M, Ramazzotti M, Poullet JB, Massart S, Collini S, Pieraccini G, Lionetti P (2010): Impact of diet in shaping gut microbiota revealed by a comparative study in children from Europe and rural Africa. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. doi: 10.1073/pnas.1005963107.