Strava matky má vliv na hodnoty vápníku a fosforu v mateřském mléce

Rubriky:

Strava kojící maminky má velký vliv na složení mateřského mléka. Vědci se snaží rozklíčovat, které složky mateřského mléka nejsou ovlivněné stravou, a které naopak lze stravou ovlivnit. O některých jsme již psali v minulých aktualitách. Tato studie se zaměřila na vliv stravy na obsah vápníku a fosforu v mateřském mléce. Autoři odebrali vzorky mateřských mlék 30 žen šest až osm týdnů od porodu. Výsledky ukázaly, že průměrné hodnoty vápníku a fosforu byly 278,7 ± 61,0 mg/l a 137,1 ± 21,9 mg/l.

U 60 % kojenců však přijímané hodnoty vápníku z mateřského mléka nepokryly doporučené denní hodnoty, které má dítě přijmout. Multivariabilní statistickou analýzou se odhalilo, že typ stravy může ovlivnit koncentraci obou prvků v mateřském mléce, ale jen velmi mírně. Hodnoty fosforu byly stravou více ovlivněny, závisely na energetickém příjmu, celkovém množství zkonzumovaných bílkovin, příjmu fosforu, vápníku, vitamínu B6 a B3.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jhn.13100

17.10.2022; Holmannová