Strava matky během kojení ovlivňuje pozdější výběr potravin malými dětmi

Rubriky:

Zelenina a ovoce jsou zdrojem celé řady živin, které jsou pro člověka nezbytné. Některé látky obsažené v zelenině a ovoci mají prokazatelný efekt např. na redukci hmotnosti a snížení rizika kardiovaskulárního onemocnění. Denní příjem zeleniny by měl být cca 400–600 g (1 ks 4–6× denně) a ovoce 200–300 g (1 ks 2–3× denně). Rané dětství má zásadní význam pro rozvoj stravovacích zvyklostí včetně zařazování zeleniny a ovoce do jídelníčku.

Studie amerických dětí v letech 2005–2012 sledovala vliv stravy matek během kojení na výběr potravin jejich dětí ve věku od 12 měsíců do šesti let. Výsledky studie ukázaly, že delší doba kojení vedla k vyšší spotřebě ovoce a zeleniny u dětí po 1. roce života. Šestileté děti, jejichž matky měly řádný příjem zeleniny a ovoce během kojení, jedly více zeleniny a ovoce ve srovnání s dětmi, jejichž matky během kojení konzumovaly méně rostlinné stravy. Tento vzorec je pravděpodobně částečně způsoben tím, že se kojenec seznamuje s chutěmi z matčiny stravy přenášenými prostřednictvím mateřského mléka během kojení.

Souvislosti mezi výživou kojících matek a pozdějšími stravovacími návyky jejich dětí je třeba dále studovat. Lze však už nyní říci, že vystavení dětí rostlinné stravě prostřednictvím mateřského mléka u nich může podpořit pozdější výběr potravin ve prospěch řádné konzumace zeleniny a ovoce.

 

Zdroj:

Beckerman JP, Slade E, Ventura AK (2020): Maternal diet during lactation and breastfeeding practices have synergistic association with child diet at 6 years. Public Health Nutrition, 23, 286–294.

Kasper H (2015): Výživa v medicíně a dietetika. Grada, Praha.