Spojitost mezi změnami BMI během prvních dvou let života dítěte a výskytem alergické rýmy, ekzému a potravinové alergie v časné dospělosti

Rubriky:

Je známé, že charakter nárůstu BMI v raném věku (postupný, zvýšený) ovlivňuje výskyt astmatu v 18 letech. V této studii autoři zjišťovali, zda změny BMI mají spojitost také s alergickou rýmou, ekzémem a potravinovou alergií. Během prvních dvou let po narození byl skupině dětí 18× měřen BMI, vypracovala se trajektorie BMI a sledoval se výskyt zmíněných alergických onemocnění u těchto dětí ve věku 6, 12 a 18 let. Studie se zúčastnilo 620 dětí z vysoce rizikových rodin, tj. některý z členů rodiny trpěl alergií.

Pokud matka trpěla alergickou rýmou a nárůst BMI byl velmi pomalý a podprůměrný, byl výskyt alergické rýmy u dětí v 18 letech vyšší než u dětí s normální trajektorií nárůstu BMI. Nebyla nalezena žádná spojitost mezi typem změn v BMI a ekzémem a potravinovými alergiemi. Autorům se tedy podařilo najít rizikový faktor, který zvyšuje riziko alergické rýmy u mladých dospělých – je to pomalý nárůst BMI u dětí, jejichž matka trpí alergickou rýmou.

Zdroj: Associations between Body Mass Index Trajectories in the first two years of life and Allergic Rhinitis, Eczema and Food Allergy outcomes up to early adulthood

11.4.2022; Holmannová