Spojitost mezi 6měsíčním kojením a poruchami autistického spektra

Rubriky:

Kojení má vliv na růst a celkový vývoj dítěte. V této studii se autoři zaměřili na poruchy autistického spektra a podobného typu u předškolních dětí. Studie se zúčastnilo 67 578 dětí. Autoři hodnotili délku kojení a výskyt výše zmíněných poruch. Nejprve zjistili, že častěji kojily matky, které prošly předporodní edukací, a matky, které začaly kojit brzo po porodu většinou kojily déle než matky, které zahájily kojení opožděně.

Dalším zjištěním bylo, že děti, které nebyly kojené alespoň šest měsíců, měly až 2,48× vyšší riziko, že u nich bude zachycena v předškolním věku nějaká porucha z autistického spektra, což už je poměrně velké číslo. Autoři se domnívají, že výraznou roli hraje jednak kontakt matky s dítětem a jednak látky v mateřském mléce, které mají vliv na rozvoj nervové soustavy dítěte.

Zdroj: Association of Breastfeeding for the First Six Months of Life and Autism Spectrum Disorders: A National Multi-Center Study in China

29.12.2021; Holmannová