Spektrum a množství mastných kyselin a některých prvků se v mateřském mléce mění dle stravy matky

Rubriky:

Složení mateřské mléka a co jej ovlivňuje stále není plně objasněné. Jaký vliv má na složení vnější prostředí a strava zjišťovali autoři této studie. Sledovaly se hodnoty arsenu, kadmia, mědi, manganu, olova, rtuti, selenu a zinku a mastných kyselin v 74 vzorcích žen ze Slovinsky, a to z oblasti pobřeží, kde je ve stravě více ryb a mořských plodů a ze středozemí, kde není konzumace ryb tak častá. Hodnoty rtuti a arsenu v mateřském mléce byly vyšší ve vzorcích matek z pobřežních oblastí, ale nedosahovala toxických hodnot. U těchto ženy byly v mléce také vyšší hodnoty mastných kyselin, a to hlavně omega mastných nenasycených, včetně PUFA, které jsou zdraví prospěšné a podporují i neurologický vývoj. Tyto hodnoty více zvedá konzumace čerstvých ryb než třeba konzervovaných či mražených.

Stravou je tedy možné ovlivnit složení mateřského mléka a tím i zdraví dítěte. 30.12.2019

Zdroj: Selected elements and fatty acid composition in human milk as indicators of seafood dietary habits.