Souvislost mezi kojením a výskytem autoimunitních a alergických nemocí a obezity u dětí

Rubriky:

Stále se hodně diskutuje o přínosech kojení pro dítě hlavně s ohledem na jeho zdraví v dalších letech života až do dospělosti. V rozsáhlé studii autoři zjišťovali, zda je kojení ochranným faktorem před autoimunitními nemocemi, alergiemi a obezitou. Studie se účastnilo 8 676 dětí, u nichž v rodině se vyskytovaly některé z výše zmíněných obtíží a bylo tedy riziko, že onemocní např. cukrovkou typu I, která je spojená s tvorbou autoprotilátek.

Děti byly sledovány do svých cca 5,5 let. Kojení, jakkoli dlouhé, nesnížilo výskyt autoimunitně podmíněné cukrovky. Došlo však k poklesu výskytu sezónní alergické rýmy u dětí kojených déle než 3 měsíce, a to o 30 %. Kojení delší než 6 měsíců ( i u dětí přikrmovaných) a plné kojení delší než 3 měsíce snížilo riziko obezity (minimálně o 32 %), tedy i riziko vzniku metabolického syndromu a srdečně-cévních onemocnění v dalších letech. I tato studie s velkým počtem dětí ukazuje, že kojení má dlouhodobý efekt na zdraví dítěte a může snížit riziko vzniku některých nemocí.

Zdroj: Associations of breastfeeding with childhood autoimmunity, allergies, and overweight: The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY) study

12.04.2021; DH