Snižování bolesti u dětí při očkování pomocí mateřského mléka

Rubriky:

I když děti během očkování nepláčou, dle jejich srdeční frekvence a reakce je vidět, že očkování může být bolestivé. V této studii se autoři zaměřili na to, zda je možné snížit bolestivost, a tedy i stres dítěte při očkování. Sledovali předčasně narozené děti (90 miminek), kterým dali přivonět mateřskému mléku, mléku od dárkyně nebo nic.

Mezi dětmi z jednotlivých skupin nebyl rozdíl v krevním tlaku, množství kyslíku v krvi. Co však bylo výrazně odlišné byla srdeční frekvence, tj. počet tepů za minutu. Srdeční frekvence reaguje na stres a bolest nejcitlivěji. Asi to známe, se stresem se srdce výrazně zrychlí. U dětí s mateřským mlékem byla srdeční frekvence byla v průměru 146,6±14,3 u dětí s mateřským mlékem,  153,70±17,5 u dětí s mlékem od dárkyně a 155,70±17,7, pokud dítě přičichlo k destilované vodě. U dětí s mateřským mlékem byl také nižší PIPP (skóre pro hodnocení bolesti u dětí, tj. např. nakrčené čelo, stisknutá víčka, otevřená pusa, našpulený ret, zkrátka projevy, které se u dítěte mohou vyskytnout, pokud má bolest, něco se mu nelíbí). Hodnoty byly 6,6±1,3 u dětí s mateřským mlékem, 10 ±2 u dětí s mlékem dárkyně a 11,4±1,9 u dětí s destilovanou vodou. Je tedy patrné, že u dětí, jimž se dá přivonět mateřské mléko se snižuje reakce na očkování, je pro dítě lépe snesitelné, nejhůře na očkování reagují děti, jimž se dalo přivonět destilované vody. 31.8.2020

Zdroj: The Effect of Inhaling Mother’s Breast Milk Odor on the Behavioral Responses to Pain Caused by Hepatitis B Vaccine in Preterm Infants: A Randomized Clinical Trial