Složení mikrobioty dětí s potravinovými alergiemi a zdravých dětí

Rubriky:

Alergie jsou spojené s dysregulací imunitního systému, který reaguje i na neškodné podněty, jakými jsou složky potravin (hlavně bílkoviny). Imunitní systém dokáže modulovat také střevní mikrobiota, a proto se autoři této studie zaměřili na to, zda se liší střevní mikrobiota dětí s potravinovými alergiemi a dětí bez alergií. Ve studii byly děti ve věku 3 až 18 let, které byly alergické na mléko, vejce nebo arašídy, a samozřejmě děti nealergické. Výsledky analýzy stolice ukázaly, že existují rozdíly ve složení střevní mikrobioty mezi alergickými a nealergickými dětmi.

Bylo zajímavé, že odlišnosti byly i u mladších  a starších dětí s alergiemi. Pouze u mladších dětí byl zjištěn rozdílný výskyt několika taxonů (včetně klostridií). U starších dětí, hlavně s alergií na arašídy, pak byly změny v Coprococcus, Clostridia, AcidobacteriaGp15, Aestuariispira, Tindallia a Desulfitispora.

Výsledky tedy ukazují, že u dětí s potravinovými alergiemi je přítomná dysbióza, a ta je nejvíce patrná u starších dětí s alergií na arašídy. Je možné, že právě modulace mikrobioty by mohla alergie zmírnit.

https://doi.org/10.1016/j.anai.2024.04.028

6.5.2024; Holmannová